Kalendár pretekov a pravidlá pre ročník 2023

Keďže sa nám blíži začiatok nového ročníka OBL-ky tak Vám predstavujeme predbežný kalendár pretekov, ktoré budú zaradené do Oravskej bežeckej ligy na rok 2023.
Zatiaľ sú „isté“ tieto preteky:
29.04.2023 – Beh na Brabírku (Lokca)
13.05.2023 – Rabčiansky okruh (Rabča)
20.05.2023 – Beh ulicami mesta Námestovo (Námestovo)
11.06.2023 – Tvrdošínska dvanástka (Tvrdošín)
24.06.2023 – Klinský krosový beh (Klin)
02.07.2023 – Žaškovský minimaratón (Žaškov)
22.07.2023 – Jakubovský beh Bobrovom (Bobrov)
30.07.2023 – Beh Medveďkou (Vavrečka)
05.08.2023 – Beh pod Pilskom (Mútne)
12.08.2023 – Beh okolo Lomnej (Lomná)
18.08.2023 – Babohorský bežecký okruh (Oravská Polhora)
26.08.2023 – Novoťský okruh (Novoť)
14.09.2023 – Nočný beh Kuzmínovom (Dolný Kubín)
15.09.2023 – Beh Zubrohlavským chotárom (Zubrohlava)
23.09.2023 – Beh na Štibeľ (Zákamenné)
??.10.2023 – Beh cez 4 chotáre (Or.Polhora-Sihelné-Rabča-Or.Veselé)
??.??.2023 – Jasenický strmák (Oravská Jasenica)
??.11.2023 – Vyhodnotenie OBL-ky

Propozície a presný časový rozpis jednotlivých behov budú aktualizované priebežne.
Tieto preteky sú viac-menej isté, len ešte nemajú vybratý presný termín:
Jasenický strmák – Oravská Jasenica
Beh cez 4 chotáre – Or.Polhora/Sihelné/Rabča/Or.Veselé

OTVORENIE OBL-ky AJ PRE BEŽCOV MIMO ORAVY !!!
Vzhľadom na záujem bežcov z iných okresov sa OBL-ka od tohto ročníka otvára aj pre bežcov mimo Oravských okresov. Veríme, že to pomôže na Vaše podujatia prilákať o niečo viac pretekárov a pre našich bežcov to možno prinesie aj väčšiu konkurenciu.

KATEGÓRIE A PRAVIDLÁ PRE PRIDEĽOVANIE BODOV
Pre ročník 2023 ostávajú v platnosti tak ako minulý rok tieto kategórie:
Žiaci I. / Žiačky I. 6 – 8 rokov (r.n. 2015 – 2017)
Žiaci II. / Žiačky II. 9 – 11 rokov (r.n. 2012 – 2014)
Žiaci III. / Žiačky III. 12 – 15 rokov (r.n. 2008 – 2011)
Dorastenci / Dorastenky 16 – 18 rokov (r.n. 2005 – 2007)
Juniori / Juniorky 19 – 21 rokov (r.n. 2002 – 2004)
Muži I. / Ženy I. 22 – 39 rokov (r.n. 1984 – 2001)
Muži II. / Ženy II. 40 – 49 rokov (r.n. 1974 – 1983)
Muži III. / Ženy III. 50 – 59 rokov (r.n. 1964 – 1973)
Muži IV. / Ženy IV. 60 a viac rokov (r.n. 1963 a starší)

Prideľovanie bodov pre kategórie Juniorov a Dospelých sa nemení t.j. pri behu na hlavnej trati sa udeľuje plný počet bodov od 20 po 1 bod (od 1.miesta až po dvadsiate) a pri behu na polovičnej trati sa udeľujú polovičné body od 10 do 1 bodu (od 1.miesta až po desiate). Väčšina organizátorov má dlhú trať 10 km a polovičnú trať 5 km.
Pre žiacke kategórie chceme organizátorov požiadať o zjednotenie kategórií podľa bodovania v OBL-ke, alebo si môžete kategóriu rozdeliť na menšie rozpätie rokov, len aby mali vždy rovnakú trať. Lebo ak sa Vaše rozdelenie kategórií bude prelínať o jeden rok s kategóriami OBL-ky máme problém spravodlivo prideliť body.
Ešte Vás chceme poprosiť aby ste sa snažili zjednotiť aj dĺžky tratí pre žiacke kategórie. Naše odporúčanie je:
do 6 rokov – 200 m
6-8 rokov aspoň 400 m.
9-11 rokov aspoň 800 m.
12-15 r. – 1500 až 2000 m.
Dorastenci – 5 km

UPOZORNENIE :
Keďže máme tento rok naplánovaných viac ako 10 pretekov tak vzhľadom na to, že viacerí bežci majú vo svojich kalendároch aj iné behy budeme do záverečného hodnotenia OBL-ky započítavať iba určitý počet behov podľa tohto kľúča:
10-14 pretekov – škrtajú sa tri najhoršie výsledky alebo neúčasť. Minimálna účasť 5 pretekov.
15 a viac pretekov – škrtajú sa štyri najhoršie výsledky alebo neúčasť. Minimálna účasť 6 pretekov.