GDPR

SÚHLAS  SO  SPRACOVANÍM  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona bude od každého účastníka Oravskej bežeckej ligy vyžadovaný dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu (meno, priezvisko, rok narodenia, pohlavie, kategória, mesto/obec, klub). Tieto osobné údaje budú zverejňované v elektronickej forme na internetovej stránke Oravskej bežeckej ligy www.obl.sk. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z jednotlivých pretekov na webovej stránke Oravskej bežeckej ligy www.obl.sk. Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme zaradiť do výsledkovej listiny Oravskej bežeckej ligy!

Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (info(zavináč)obl.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.