Výsledky za sezónu 2022

Celkové poradie bodovania OBL-ky – stiahni tu
Redukované poradie – stiahni tu

Ceny pre najlepších za rok 2022 sa už pripravujú a preto zverejňujeme výsledky za túto sezónu. V roku 2022 sa uskutočnilo 15 pretekov tak do celkového hodnotenia sa započítalo dvanásť najlepších výsledkov a tri najhoršie resp. neúčasť sa nezapočítali. Minimálna účasť pre zaradenie do bodovania bola 5 pretekov. Celkovo sa do OBL-ky zapojilo až 950 Oravských bežcov a bežkýň
Poradie prvých piatich (po redukcii bodov)
Žiaci I. 6-8 rokov
1., Patrik SPUCHLÁK, 2., Teodor CHAJDIAK, 3., Zachej VOJTECHOVSKÝ, 4., Peter GREŇA, 5., Marek KRAMARČÍK
Žiačky I.
1., Marcela KOBILIAKOVÁ, 2. Zuzana GREŇOVÁ, 3. Denisa KRAMARČÍKOVÁ, 4., Dorota HOLMÍKOVÁ, 5., Mária GREŇOVÁ
Žiaci II. 9-11 rokov
1., Viktor CHAJDIAK, 2., Michal SPUCHLÁK, 3., Šimon MURÍN, 4., Tomáš SPUCHLÁK, 5., Peter HOLMÍK
Žiačky II.
1., Nela VOŠKOVÁ, 2. Eliška MALINKOVÁ, 3., Ľubomíra GEREKOVÁ, 4., Veronika BALÚNOVÁ
Žiaci III. 12-15 rokov
1., Šimon VOŠKA, 2., Matúš VOŠKA, 3., Pavol SPUCHLÁK, 4., Tadeáš CHAJDIAK, 5., Richard MIKLUŠÁK
Žiačky III.
1., Alžbeta JADROŇOVÁ, 2., Lenka MALINKOVÁ, 3., Zuzana GEREKOVÁ, 4., Natália BRANDYSOVÁ, 5., Nela ŠPITÁLOVÁ
Dorastenci 16-18 rokov
1., Samuel FLOREK, 2., Adam REVAJ, 3., Oliver KAKUS
Dorastenky
1., Alexandra JADROŇOVÁ, 2., Tereza KAKUSOVÁ
Juniori 19-21 rokov
1., Matej GRAŇÁK, 2., Matúš ŠTRAUS
Juniorky
Bez účasti !!!
Muži I. 22-39 rokov
1., Miloš MAGERČÁK, 2., Dávid MATIS, 3., Pavol BAKOŠ, 4., František LETOŠTIAK, 5., Ivan VIDIEČAN
Muži II. 40-49 rokov
1., Peter MALINKA, 2., Vladimír MADLEŇÁK, 3., Tomáš MADLEŇÁK, 4., Jozef GREŇA, 5., Jozef REVAJ
Muži III. 50-59 rokov
1., Patrik SKURČÁK, 2., Vladimír PÁNIK, 3., Ľudovít BUCKULČÍK, 4., Jozef KUBIZNA, 5., Jozef JAGELKA
Muži IV. 60 a viac rokov
1., Štefan VERNÍČEK, 2., Pavol FLOREK, 3., Jiří MALINKA
Ženy I. 22-39 rokov
1., Dominika VALKOVÁ, 2., Alžbeta MIKOLAJČÍKOVÁ, 3., Mária OGUREKOVÁ, 4., Eva MOKOŠÁKOVÁ
Ženy II. 40-49 rokov
1., Adriána KORMAŇÁKOVÁ, 2., Anna CHORVÁTOVÁ, 3., Marcela JANKOLOVÁ, 4., Marcela TROPEKOVÁ 5., Jarmila KAKUSOVÁ
Ženy III. 50 a viac rokov
1., Ľubomíra MAXOVÁ,