Pozvánka na záverečné vyhodnotenie sezóny 2022

Milí športovci – 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ OBL-ky
Po uzatvorení bežeckej sezóny v Oravskej Polhore a teraz, keď už máme pripravené ceny pre najlepších Vás chceme pozvať na slávnostné ukončenie sezóny.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 12. novembra 2022 na Chate Slaná Voda v Oravskej Polhore. Začiatok je o 17:00 hod. Bude pripravený aj kultúrny program, hudba.
V prílohe nájdete zoznam ocenených (účasť „dobrovoľne povinná“). Potvrdenie účasti prosím zaslať na email oravskabezeckaliga@gmail.com – napíšte meno oceneného a plus doprovod (rodič/manžel-ka/priateľ-ka)
Pozývame aj organizátorov jednotlivých behov a neocenených športovcov ktorý sa zúčastnili OBL-ky do naplnenia kapacity zariadenia (cca 160 miest)