Kalendár pretekov a pravidlá pre ročník 2024

Keďže sa nám blíži začiatok nového ročníka OBL-ky tak Vám predstavujeme predbežný kalendár pretekov, ktoré budú zaradené do Oravskej bežeckej ligy na rok 2024.
Zatiaľ sú „isté“ tieto preteky:
20.04.2024 – Beh na Brabírku (Lokca)
18.05.2024 – Beh ulicami mesta Námestovo (Námestovo)
02.06.2024 – Tvrdošínska dvanástka (Tvrdošín)
22.06.2024 – Jasenický strmák (Oravská Jasenica)
29.06.2024 – Klinský krosový beh (Klin)
07.07.2024 – Žaškovský minimaratón (Žaškov)
27.07.2024 – Jakubovský beh Bobrovom (Bobrov)
10.08.2024 – Beh pod Pilskom (Mútne)
17.08.2024 – Babohorský bežecký okruh (Oravská Polhora)
24.08.2024 – Novotský okruh a Majstrovstvá Oravy v cezpoľnom behu (Novoť)
14.09.2024 – Nočný beh Kuzmínovom (Dolný Kubín)
22.09.2024 – Beh Zubrohlavským chotárom (Zubrohlava)
28.09.2024 – Beh na Štibeľ (Zákamenné)
19.10.2024 – Beh na Pálenicu (Zuberec)
00.11.2024 – Vyhodnotenie OBL-ky

PRETEKY KTORÉ NEMAJÚ ZATIAĽ URČENÝ TERMÍN (ak do pretekov v Námestove t.j. do 17.5.2024 nestanovia termín budú z OBL-ky VYRADENÉ !!!)

00.05.2024 – ??? Rabčiansky okruh (Rabča)
21.07.2024 – Beh Medveďkou (Vavrečka)
03.08.2024 – Beh Vasiľovským chotárom (Vasiľov)
00.08.2024 – ??? Beh okolo Lomnej (Lomná)
00.10.2024 – ??? Beh cez 4 chotáre (Or.Polhora-Sihelné-Rabča-Or.Veselé)


Propozície a presný časový rozpis jednotlivých behov budú aktualizované priebežne.

OBL-ka OTVORENÁ AJ PRE BEŽCOV MIMO ORAVY !!!
Vzhľadom na záujem bežcov z iných okresov sa OBL-ka od minulého roku otvorila aj pre bežcov mimo Oravských okresov. Veríme, že to pomôže na Vaše podujatia prilákať o niečo viac pretekárov a pre našich bežcov to možno prinesie aj väčšiu konkurenciu.

KATEGÓRIE A PRAVIDLÁ PRE PRIDEĽOVANIE BODOV
Pre ročník 2024 ostávajú v platnosti tak ako minulý rok tieto kategórie:
Žiaci I. / Žiačky I. 6 – 8 rokov (r.n. 2016 – 2018)
Žiaci II. / Žiačky II. 9 – 11 rokov (r.n. 2013 – 2015)
Žiaci III. / Žiačky III. 12 – 15 rokov (r.n. 2009 – 2012)
Dorastenci / Dorastenky 16 – 18 rokov (r.n. 2006 – 2008)
Juniori / Juniorky 19 – 21 rokov (r.n. 2003 – 2005)
Muži I. / Ženy I. 22 – 39 rokov (r.n. 1985 – 2002)
Muži II. / Ženy II. 40 – 49 rokov (r.n. 1975 – 1984)
Muži III. / Ženy III. 50 – 59 rokov (r.n. 1965 – 1974)
Muži IV. / Ženy IV. 60 a viac rokov (r.n. 1964 a starší)

Prideľovanie bodov pre kategórie Juniorov a Dospelých sa nemení t.j. pri behu na hlavnej trati sa udeľuje plný počet bodov od 20 po 1 bod (od 1.miesta až po dvadsiate) a pri behu na polovičnej trati sa udeľujú polovičné body od 10 do 1 bodu (od 1.miesta až po desiate). Väčšina organizátorov má dlhú trať 10 km a polovičnú trať 5 km.
Pre žiacke kategórie chceme organizátorov požiadať o zjednotenie kategórií podľa bodovania v OBL-ke, alebo si môžete kategóriu rozdeliť na menšie rozpätie rokov, len aby mali vždy rovnakú trať. Lebo ak sa Vaše rozdelenie kategórií bude prelínať o jeden rok s kategóriami OBL-ky máme problém spravodlivo prideliť body.
Ešte Vás chceme poprosiť aby ste sa snažili zjednotiť aj dĺžky tratí pre žiacke kategórie. Naše odporúčanie je:
do 6 rokov – 200 m
6-8 rokov aspoň 400 m.
9-11 rokov aspoň 800 m.
12-15 r. – 1500 až 2000 m.
Dorastenci – 5 km

UPOZORNENIE :
Keďže máme tento rok naplánovaných možno až 18 pretekov tak vzhľadom na to, že viacerí bežci majú vo svojich kalendároch aj iné behy budeme do záverečného hodnotenia OBL-ky započítavať iba určitý počet behov podľa tohto kľúča:
10-13 pretekov – škrtajú sa štyri najhoršie výsledky alebo neúčasť. Minimálna účasť 5 pretekov.
14-16 pretekov – škrtá sa päť najhorších výsledkov alebo neúčasť. Minimálna účasť 7 pretekov.
17 a viac pretekov – škrtá sa šesť najhorších výsledkov alebo neúčasť. Minimálna účasť 8 pretekov.

DOPLNENÉ 16.4.2024
V dňoch 3.4 a 13.42024 sa uskutočnilo stretnutie organizátorov jednotlivých behov a organizátorov OBL-ky, kde sa prejednali niektoré návrhy na zmeny vo fungovaní OBL-ky.
Boli navrhované zmeny:
– Vo vekovom rozpätí detských kategórií zo súčasných 3 rokov na 2 roky
– Oddelenie Behov do vrchu na samostatné hodnotenie
– Osobitné bodovanie a vyhodnocovanie dlhej a krátkej trate
Zúčastnení sa po dvoj hodinovej diskusii väčšinovo dohodli, že pre túto sezónu 2024 sa nebudú robiť žiadne zmeny v bodovaní, rozdeľovaní kategórií a behov.
Zúčastnení prijali návrh, ktorým sa upravuje bodovanie pre prípad, že dôjde k neúmyselnému porušeniu pravidiel a nebude možné spravodlivo určiť poradie.

Pokiaľ na trati dôjde k neúmyselnému porušeniu pravidiel, napríklad skrátenie trate z dôvodu poškodeného značenia, zlyhania meracej techniky a podobne, organizátor posúdi individuálne prípady v rámci protestov najneskôr do 15 minút po oznámení predbežných výsledkov a upraví poradie pretekárov.

Pokiaľ nie je možné posúdiť individuálne prípady vzhľadom na významné ovplyvnenie výsledkov (viac ako 10% pretekárov), organizátor môže udeliť rovnaký počet bodov všetkým zúčastneným pretekárom a to maximálne 10 bodov na pretekára, prípadne aj stornovať hodnotenie daného behu.
Bol prijatý aj návrh, ktorý zakazuje v priebehu ročníka dopĺňať nové behy do kalendára. Na stretnutí nám oznámila Betka Bucová, že Beh Madveďkou vo Vavrečke tento rok nahradí Kros-duatlonom (beh+bike) a ten sa nebude započítavať do OBL-ky, preto si necháme jeden voľný termín na prípadné nové preteky (v pláne je Vasiľov). Ak do 17.mája 2024 nebudú jasne stanovené termíny pre jednotlivé behy tak sa z kalendára OBL-ky VYRADIA a nebudú sa započítavať do celkového bodovania !!!