Výsledky za sezónu 2020

Úvodom tohto statusu Vám všetkým chceme do Nového roku popriať hlavne pevné zdravie, šťastie a veľa úspešne nabehaných kilometrov

Ceny pre najlepších za rok 2020 už máme pripravené, lenže vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu musíme počkať na odovzdanie. Keďže nechceme ceny posielať poštou, ale sa niekde spoločne stretnúť a tak dôstojne odmeniť najlepších bežcov sme nútený počkať na uvoľnenie opatrení a hneď ako to bude možné sa dúfam všetci stretneme v Breze na vyhodnotení ročníka 2020.V roku 2020 sa uskutočnilo 6 pretekov tak do celkového hodnotenia sa započítalo päť najlepších výsledkov a jeden najhorší resp. neúčasť sa nezapočítali. Minimálna účasť pre zaradenie boli 2 preteky.
Poradie prvých troch (po redukcii bodov)
Žiaci I.
1., Šimon MURÍN, 2., Ján BUC, 3., Matias FLOREK
Žiačky I.
1., Ľubomíra GEREKOVÁ, 2., Nela ŠPITÁĽOVÁ, 3., Simona PAĽOVÁ
Žiaci II.
1., Samuel FLOREK, 2., Dávid JUDIAK, 3., Tomáš HURÁK
Žiačky II.
1., Zuzana GEREKOVÁ, 2., Kamila PJENČÁKOVÁ, 3., Lenka MALINKOVÁ
Dorastenci
1., Jakub KATRENČÍK, 2., Róbert JUDIAK, 3., Martin BUC
Dorastenky
1., Nina ŠKAPCOVÁ
Juniori
1., Pavol HRUBJAK, 2., Matej GRAŇÁK, 3., Mário KOŠÚT
Juniorky
1., Adriána RONČÁKOVÁ, 2., Alžbeta BUCOVÁ
Muži I.
1., Michal STREŽO, 2., Ján PAĽO, 3., Marek FLOREK
Muži II.
1., Slavomír PRAJ, 2., Vladimír MADLEŇÁK, 3., Marek VOŠKA
Muži III.
1., Jozef KUBIZNA, 2., Vladimír PÁNIK, 3., Pavol FLOREK
Muži IV.
1., Štefan VERNÍČEK, 2., Jiří MALINKA
Ženy I.
1., Miroslava BABINSKÁ, 2., Michaela LIETAVOVÁ, 3., Jarmila KAKUSOVÁ
Ženy II.
1., Anna CHORVÁTOVÁ, 2., Anna HURÁKOVÁ, 3., Marcela TROPEKOVÁ
Ženy III.
1., Ľubomíra MAXOVÁ