Kalendár a pravidlá na rok 2022

Keďže sa nám blíži začiatok nového ročníka OBL-ky tak Vám predstavujeme predbežný kalendár pretekov, ktoré budú zaradené do Oravskej bežeckej ligy na rok 2022. Ak sa nejak výrazne nezmenia opatrenia pri konaní hromadných podujatí tak sú zatiaľ „isté“ tieto preteky:
29.04.2022 – Beh na Brabírku
06.05.2022 – Rabčiansky okruh
21.05.2022 – Beh ulicami mesta Námestovo
05.06.2022 – Tvrdošínska dvanástka
18.06.2022 – Jasenický strmák
25.06.2022 – Klinský krosový beh
03.07.2022 – Žaškovský minimaratón
23.07.2022 – Jakubovský beh Bobrovom
31.07.2022 – Beh Vavrečkou
06.08.2022 – Beh okolo Lomnej
12.08.2022 – Babohorský bežecký okruh – Or. Polhora
26.08.2022 – Beh cez Novoť
11.09.2022 – Beh Zubrohlavským chotárom
14.09.2022 – Nočný beh Kuzmínovom – D.Kubín
24.09.2022 – Beh na Štibeľ
08.10.2022 – Beh Brezovickým chotárom

Propozície a presný časový rozpis jednotlivých behov budú aktualizované priebežne.
Tieto ďalšie preteky sú viac-menej isté, len ešte nemajú vybratý termín:
Beh cez Novoť
Beh cez 4 chotáre – Or.Polhora/Sihelné/Rabča/Or.Veselé

KATEGÓRIE A PRAVIDLÁ PRE PRIDEĽOVANIE BODOV
Pre ročník 2022 ostávajú v platnosti tak ako minulý rok tieto kategórie:
Žiaci I. / Žiačky I. 6 – 8 rokov (r.n. 2014 – 2016)
Žiaci II. / Žiačky II. 9 – 11 rokov (r.n. 2011 – 2013)
Žiaci III. / Žiačky III. 12 – 15 rokov (r.n. 2007 – 2010)
Dorastenci / Dorastenky 16 – 18 rokov (r.n. 2004 – 2006)
Juniori / Juniorky 19 – 21 rokov (r.n. 2001 – 2003)
Muži I. / Ženy I. 22 – 39 rokov (r.n. 1983 – 2000)
Muži II. / Ženy II. 40 – 49 rokov (r.n. 1973 – 1982)
Muži III. / Ženy III. 50 – 59 rokov (r.n. 1963 – 1972)
Muži IV. / Ženy IV. 60 a viac rokov (r.n. 1962 a starší)

Prideľovanie bodov pre kategórie Juniorov a Dospelých sa nemení t.j. pri behu na hlavnej trati sa udeľuje plný počet bodov od 20 po 1 bod (od 1.miesta až po dvadsiate) a pri behu na polovičnej trati sa udeľujú polovičné body od 10 do 1 bodu (od 1.miesta až po desiate). Väčšina organizátorov má dlhú trať 10 km a polovičnú trať 5 km.
Pre žiacke kategórie chceme organizátorov požiadať o zjednotenie kategórií podľa bodovania v OBL-ke, alebo si môžete kategóriu rozdeliť na menšie rozpätie rokov, len aby mali vždy rovnakú trať. Ako príklad – v OBL-ke máme kategóriu 6-11 rokov tak ak chcete rozdeliť kategóriu napr. na 6-8 r. a 9-11 r. tak to môžete spraviť len im dajte bežať rovnako dlhú trať, lebo potom ak majú rozdielnu trať máme problém spravodlivo prideliť body. Alebo ak sa prekrývajú kategórie so staršou 12-15r. tak tiež sa nám nedá spravodlivo rozdeliť body do OBL-ky.
Ešte Vás chceme poprosiť aby ste sa snažili zjednotiť aj dĺžky tratí pre žiacke kategórie. Naše odporúčanie je:
do 6 rokov – 400 m
6-11 rokov aspoň 700-1000 m.
12-15 r. – 2000 až 2500 m.

UPOZORNENIE :
Keďže máme tento rok naplánovaných asi viac ako 10 behov tak vzhľadom na to, že viacerí bežci majú vo svojich kalendároch aj iné behy budeme do záverečného hodnotenia OBL-ky započítavať iba určitý počet behov podľa tohto kľúča:
0-5 pretekov – škrtá sa jeden najhorší výsledok alebo neúčasť. Minimálna účasť pre zaradenie do OBL-ky sú 3 preteky.
6-9 pretekov – škrtajú sa dva najhoršie výsledky alebo neúčasť. Minimálna účasť 4 preteky.
10 a viac pretekov – škrtajú sa tri najhoršie výsledky alebo neúčasť. Minmálna účasť 5 pretekov.