Beh ulicami mesta

Usporiadateľ preteku

TJ Oravan Námestovo

Občianske združenie

ul.Komenského 502/26

029 01  Námestovo

IČO: 17057396

REGISTRÁCIA:

Registrácia bude prebiehať pred Domom kultúry v Námestove, v čase od 12:30 – 14:30 hod.

Uzávierka registrácie je o 14:30 hod.

TRAŤ:

Štart začína o 14:45 hod.

Hlavný pretek o 15:30 hod.

Miesto štartu aj cieľa je na Hviezdoslavovom námestí v Námestove.

14:45 – ‘250m’ štart detskej kategórie – DMU/DŽE mladší – Hviezdoslavovo námestie.

15:00 – ‘500m’ štart detskej kategórie – DMU/DŽE starší – Hviezdoslavovo námestie.

15:30 – ‘5 km a 10 km’ štart hlavnej kategórie – MU/ŽE/M60/Ž60 – trať bude viesť ulicami mesta Námestovo.

Limit na pretek je 100 minút.

Beh ulicami mesta sa bude konať v sobotu 18.5.2019

so štartom na Hviezdoslavovom námestí v Námestove.

Štartovné na jedného účastníka je

– hlavná kategória 5,- €, 

– detská kategória starší 3,- €,

– detská kategória mladší – nespoplatnená

Štartovné sa platí v deň preteku pri registrácii. V cene štartovného je občerstvenie (voda, ovocie, sladkosť), darček od sponzorov a zapožičanie meracieho čipu (pri jeho strate bude účtovaná suma 10/20€).

KATEGÓRIE:

Detská mladší:

–    Chlapci     – DMU – 6 (rok narodenia 2011 – 2013)

–    Dievčatá   – DŽE – 6 (rok narodenia 2011 – 2013)

–    Chlapci     – DMU – 9 (rok narodenia 2009 – 2010)

–    Dievčatá   – DŽE – 9 (rok narodenia 2009 – 2010)

Detská starší:

–    Chlapci     – MU – 11 (rok narodenia 2006 – 2008)

–    Dievčatá   – ŽE – 11 (rok narodenia 2006 – 2008)

Hlavná:

 • Chlapci         – MU – 14 (rok narodenia 2004 – 2005)
 • Dievčatá       – ŽE – 14 (rok narodenia 2004 – 2005)
 • Dorastenci    – MUD (rok narodenia 2001 – 2003)
 • Dorastenky   – ŽED (rok narodenia 2001 – 2003)
 • Juniori           – MUJ (rok narodenia 2000 – 1998)
 • Juniorky        – ŽEJ (rok narodenia 2000 – 1998)
 • Muži             – MU22 (rok narodenia 1997 – 1980)
 • Muži             – MU40 (rok narodenia 1970 – 1979)
 • Muži             – MU50 (rok narodenia 1969 a skôr)
 • Ženy            – ŽE22 (rok narodenia 1980 – 1997)
 • Ženy            – ŽE40 (rok narodenia 1970 – 1979)
 • Ženy            – ŽE50 (rok narodenia 1969 a skôr)

Povinnosti:

Účastník je povinný počas behu používať podľa možnosti chodníky kvôli bezpečnosti.

Trasa bude riadne označená. Na každej križovatke bude stáť minimálne jeden usporiadateľ, ktorý pretekárov nasmeruje. Každý pretekár musí prejsť celú trasu, bez skracovania a zároveň prejsť všetkými kontrolnými stanovišťami na trase preteku.

POPIS:

Maximálny počet účastníkov je limitovaný na 350.

Program preteku:

12:30 – 14:30 – Registrácia

14:45 – Štart detskej kategórie mladší

15:00 – Štart detskej kategórie starší

15:30 – Štart hlavnej kategórie

17:10 – Ukončenie preteku

17:30 – Vyhodnotenie

Preteku sa nemôžu zúčastniť osoby pod vplyvom alkoholických a omamných látok. Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní prísť v doprovode rodiča  alebo zákonného zástupcu.

Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Námestovo.

Organizátor si v prípade nepriaznivého počasia vyhradzuje právo na zmenu času a miesta konania podujatia, prípadne z bezpečnostných dôvodov aj zastavenie alebo úplné zrušenie preteku počas jeho priebehu.

Od roku 2019 sme súčastou Oravskej bežeckej ligy, pod záštitou ktorej sa organizujú viaceré behy na Orave a taktiež vyhodnocuje bežcov z okresu Námestovo. Zabojujte o lepšie umiestnenie a zúčastnite sa nášho behu.

Viac info na webovej stránke: http://obl.sk/

Vecné ceny získavajú prví traja v každej kategórii.

Každý, kto zaplatí štartovné, prispeje automaticky 1 Euro nadácii Námestovský Anjel, ktorej bude po preteku odovzdaný šek.

V prípade otázok nás kontaktujte na:

e-mail: behulicamimesta@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/bumnamestovo/