Beh okolo Oravských kostolov

V mesiacoch máj a jún 2021 sa viacero bežcov z OBL-ky zúčastnilo behov okolo Oravských kostolov.

9. mája – Prvou trasou boli kostoly Hornej Oravy v okrese Tvrdošín, kde partia bežcov z MK Tvrdošín štafetovým spôsobom odbehla trasu cca 90 km. K ním sa pridali aj bežci z okresu Námestovo, ktorí si trať rozdelili na tri úseky a tie po malých skupinách odbehli. Ďalší športovci prešli celú trať na bicykloch. Krásne pamätné medaily a reklamné predmety nám vyrobil Ján Jankola.

13. júna – Druhou trasou boli kostoly Bielej Oravy v okrese Námestovo, kde sa sedemdesiatka bežcov rozbehla na trať dlhú cca 150 km. Nezáležalo na tom či si trať odbehnú, alebo ju odkráčajú, ale išlo hlavne o naplnenie krásnej myšlienky ako spojiť všetky dediny Bielej Oravy prostredníctvom kostolov. Z klubov mali najpočetnejšie zastúpenie TT Vavrečka, MK Tvrdošín, KB Breza, Orava tím, Bike run Zubrohlava, Oravan Or.Jasenica. Pamätné medaily a reklamné predmety nám opäť pripravil Ján Jankola, tričká zase darovala firma APTOCAR Vavrečka, občerstvenie Pizzeria Oskarka a Marek Voška.

19.-20. júna – Treťou trasou boli kostoly Dolnej Oravy v okrese Dolný Kubín. Trinásť bežcov z Run DK pod vedením Miša Streža a Mira Hrabala odbehlo dohromady cca 115 km s prevýšením cca 4900 metrov. Trasy si jednotlivý bežci mohli naplánovať na čas ktorý im vyhovoval a tak si niektorí odbehli úsek v sobotu iní zase v nedeľu.

https://www.facebook.com/100063732872431/videos/pcb.179257110875384/511420870133475 – Foto galéria z behu okolo kostolov okr. D.Kubín

Videokomentár z behu okolo kostolov v okrese Dolný Kubín

Všetkým bežcom OBL-ky ĎAKUJEME za realizáciu krásnej myšlienky ako spojiť celú Oravu prostredníctvom kostolov. Dúfame, že sa z tejto akcie stane tradícia a budúci rok na Jar sa opäť stretneme.

Dňa 1. mája sa trojica „bajkerov“ Juraj Maxa, Jozef Vorčák a Ignác Tropek rozhodla obísť kostoly v okrese Námestovo na bicykloch. Počas dlhej 158 km púte sa k ním pridali ešte Marek Voška a Michaela Maxová. Celú trať ,ktorá viedla nielen po asfaltových cestách ale aj po poľných cestičkách zvládli za približne 10 hodín.