28.04.2019- Beh na Brabírku

OZ BESKYDY BEZ HRANÍC

organizuje

BEH NA ROZHĽADŇU BRABÍRKA

28. 04. 2019 v Lokci (časť Polianka)

Organizátor súťaže: OZ Beskydy bez hraníc.

Dátum súťaže:  28. 04. 2019

Prihláškyonline prihlásenie

email:  behnabrabirku@gmail.com

Termín prihlásenia do 26. 04. 2019 do 22:00 hod.!

Štartovné: Žiacke kategórie majú štartovné Zdarma.

7 Eur ‐ dorast a dospelí pri online registrácii do 26.4.2019 (do 22:00 hod)

9 Eur – dorast a dospelí pri registrácii v deň pretekov

Platba štartovného v oboch prípadoch bude prebiehať v hotovosti na mieste.

Miesto konania: Lokca – miestna časť Polianka (z Lokce treba odbočiť na Oravskú Lesnú)

 Registrácia bude prebiehať v areáli Tržnice na Polianke v čase od 09:00 – 10:00 hod. Uzávierka registrácie je o 10:15 hod.

Kategórie:                                        

Žiaci starší:
– Chlapci 11-15 rokov (rok narodenia 2004 – 2008)
– Dievčatá 11-15 rokov (rok narodenia 2004 – 2008)

Hlavná:
– Dorastenci (rok narodenia 2001 – 2003)
– Dorastenky (rok narodenia 2001 – 2003)
– Juniori (rok narodenia 2000 – 1998)
– Juniorky (rok narodenia 2000 – 1998)
– Muži I. (rok narodenia 1997 – 1980)
– Muži II. (rok narodenia 1970 – 1979)
– Muži III. (rok narodenia 1969 a skôr)
– Ženy I. (rok narodenia 1980 – 1997)
– Ženy II. (rok narodenia 1970 – 1979)
– Ženy III. (rok narodenia 1969 a skôr)

UPOZORNENIE:
Maximálny počet účastníkov je organizátorom stanovený na 170.

Trať:  Miesto štartu je na Polianke v Lokci (630 m.n.m).. Cieľ pretekov je pri Rozhľadni Brabírka (938 m.n.m.). Povrch trate je nespevnená poľná cesta. Profil je stredne náročný.

Dĺžka tratí:

  • 4,6 km – pre kategórie dorastu a dospelých
  • 2,8 km – pre kategórie žiactva

Ceny: Prvý traja v každej kategórii dostanú vecné ceny

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov:  Marek Voška č.t. 0944 261 129
Vedúci realizačného tímu: Ján Socha

Časový rozpis:
09:00 – 10:00 prezentácia

10:55  – výklad pravidiel a popis tratí

11:00  – štart kategórií dorastu a dospelých

11:05  – štart žiackych kategórií

ukončenie pretekov – po dobehnutí posledného pretekára

cca. 13:00 vyhlásenie výsledkov v areáli Tržnice

Rôzne: Pretekári, činovníci a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na príp. zmenu v rozpise pretekov. V prípade zlých poveternostných podmienok, budú zmeny oznámené na adresy uvedené v prihláške!!!

Od roku 2019 sme súčasťou Oravskej Bežeckej ligy, ktorá združuje viacej behov na Orave a taktiež vyhodnocuje bežcov z Okresu Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.
Odoslaním prihlášky pretekár udeľuje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu (meno, priezvisko, rok narodenia, obec/mesto) pre internetovú stránku www.obl.sk , kde budú tieto výsledky – bodovanie zverejňované. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať emailom na: info(zavináč)obl(bodka)sk . Pretekár, ktorý neudelí súhlas so zaradením do Oravskej bežeckej ligy nebude do celkového bodovania započítaný.
Viac informácií nájdete tu: http://obl.sk/