Klinský krosový beh

PROPOZÍCIE BEHU KLINSKÝ KROSOVÝ BEH 2019

Vážení priatelia behu a pohybu všeobecne. Pozývame Vás na druhý ročník bežeckých pretekov. Klinský krosový beh do čarokrásnej prírody Hornej Oravy.Príďte si nielen zabehnúť, ale sa aj spoločne zabaviť na sprievodnom programe pripravenom pre celú rodinu.

Termín:          30.jún 2019, štart pretekov o 10:45

Miesto:          ihrisko pri ZŠ Klin, okres Námestovo

Trate:             11 km (95% nespevnený povrch, prevýšenie cca 300 metrov)

5 km (85% nespevnený povrch, prevýšenie cca 140 metrov)

Usporiadateľ:ORAVA v pohybe, o.z.

Kontakt:         oravavpohybe@gmail.com

Web stránka: https://kkb.orava.sk

Soc. siete:       facebook.com/oravavpohybe

Registrácia

Online registrácia bude možná od 01.05.2019 do 28.06.2019 cez beh.sk a web stránku behu.

Maximálny počet pretekárov spoločne pre obidve trate je 200. Detské behy sú bez limitu. Registrácia je platná až po pripísaní platby za štartovné na účet organizátora. Registrácia na mieste pretekov bude prebiehať od 08:30 do 10:30.

V prípade daždivého počasia je k dispozícii telocvičňa ZŠ s mužskými a ženskými šatňami a sprchou. V telocvični platí povinnosť používať čistú športovú obuv so svetlou podrážkou.

Štartovné

5 € pri online registrácii a 7 € na mieste v deň pretekov.

Juniori a juniorky majú zľavnené štartovné 2 €.

Deti a dorastenci štartovné neplatia.

V cene štartovného je zahrnuté:

občerstvenie na trati a v cieli;

0,5 l nápoj (pivo/kofola);

ceny pre troch najlepších v každej kategórií;

originálna účastnícka medaila;

pamätné štartovné číslo.

Prezentácia

Parkovanie bude zadarmo na blízkych, verejne dostupných komunikáciách.

Prezentácia bude prebiehať od 08:30 do 10.30 na ihrisku pri ZŠ Klin. Pretekári dostanú štartovné čísla a čipy. Štartovné číslo musí mať na sebe každý bežec viditeľne umiestnené počas celého behu. Čip je umiestnený na nohe a po ukončení behu je potrebné ho vrátiť organizátorom. Za jeho poškodenie alebo stratu sa platí pokuta do 50 €.

Každý účastník behu preteká na vlastnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža.

Všeobecné

Pretekár, alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne výsledkov podať protest najneskôr do 15 minút po vyvesení predbežných výsledkov.

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas podujatia plánujeme vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na propagačné a dokumentačné účely a budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií podľa počtu prihlásených súťažiacich.

Kategórie